Nguyễn Thị Thanh Nhã

  • Job
    Trưởng phòng
  • Specialized
    Thạc sỹ kinh tế
  • Experience
  • Email

Nguyễn Thị Thanh Nhã

(Trưởng phòng - Kế toán trưởng)

Thạc sỹ kinh tế

ntn@huph.edu.vn