Nguyễn Thị Dư Ngân

  • Job
    Chuyên viên
  • Specialized
    Thạc sĩ tài chính ngân hàng
  • Experience
  • Email

Nguyễn Thị Dư Ngân

Thạc sỹ chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng

(Phụ trách học phí)

ntdn@huph.edu.vn