Phòng TCKT thông báo về việc thu tiền ở KTX năm học 2019-2020 như sau:

I. Mức thu:

      - Tiền ở sinh viên cử nhân chính quy: 400.000 đ/tháng

      - Tiền ở sinh viên cử nhân vừa làm, vừa học; sau đại học: 450.000 đ/tháng

      - Tiền đặt cọc KTX: bằng 1 tháng tiền ở

Nếu sinh viên ở nhỏ hơn hoặc bằng 15 ngày, tiền ở được tính là nửa tháng

Nếu sinh viên ở lớn hơn 15 ngày, tiền ở được tính là một tháng

II. Thời gian thu: làm 2 đợt:

     - Đợt 1: ngay sau khi được xét duyệt ở KTX bao gồm tiền ở 5 tháng và tiền đặt cọc (nếu có)

     - Đợt 2: chậm nhất là ngày 05/01/2020, số tiền ở còn lại theo giá trị Hợp đồng trừ số tiền đã nộp lần 1

III. Hình thức thu:

1. Nộp bằng tiền: áp dụng với sinh viên ở lần đầu

              Địa chỉ: Phòng 206 nhà A, Trường Đại học Y tế công cộng

2. Nộp chuyển khoản:

              Thông tin chuyển khoản:

              Tên tài khoản: Trường Đại học y tế công cộng

              Số tài khoản: 1261 0000 165552

              Tại Ngân hàng: BIDV, Chi nhánh Ba Đình

Nội dung nộp tiền: MSSV_Họ và tên Sinh viên, nộp tiền ở KTX Học kỳ ....NH2019-2020, tiền đặt cọc KTX

Lưu ý: 

- Sinh viên không được chuyển tiền qua thẻ ATM, ghi đầy đủ thông tin nộp tiền theo mẫu.

- Sinh viên lưu lại các hóa đơn/phiếu thu/giấy nộp tiền/thông tin chuyển khoản tiền ở, tiền đặt cọc KTX để đối chiếu khi cần thiết và hoàn trả tiền ở, tiền đặt cọc KTX (nếu có).

Nhà trường không chịu trách nhiệm nếu sinh viên làm mất các giấy tờ trên và không hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo thời gian quy định.

(Sinh viên vui lòng xem file thông báo chi tiết đính kèm)

Trân trọng./.

Phòng TCKT