- Sinh viên vui lòng kiểm tra thông tin tài chính học kỳ 1 và học kỳ 2 NH 2020-2021 trên cổng thông tin sinh viên: http://sinhvien.huph.edu.vn/ từ ngày ra thông báo đến hết ngày 20/06/2021. Nếu có sai sót, sinh viên gửi mail về Phòng TCKT: ptckt@hupu.edu.vn

- Sinh viên cử nhân chính quy nộp tiền học phí còn thiếu: từ ngày 24/06/2021 đến ngày 26/06/2021.

- Sinh viên cử nhân vừa làm vừa học và sau đại học nộp tiền học phí còn thiếu: từ ngày 21/06/2021 đến ngày 25/06/2021

Thông tin chuyển khoản: 

TÊN TÀI KHOẢN:    
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG
 
 

SỐ TÀI KHOẢN: 
12610000165552
 
 
 
 

NGÂN HÀNG: 
TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VN (BIDV), CN BA ĐÌNH

NỘI DUNG NỘP TIỀN: 
MSSV, HỌ VÀ TÊN, NỘP TIỀN CHO KHOẢN NÀO
 

- Sau 1 ngày kể từ ngày nộp tiền thành công, sinh viên kiểm tra số tiền đã nộp trên cổng thông tin sinh viên. Nếu chưa được cập nhật, sinh viên vui lòng gửi mail về cho Phòng TCKT: ptckt@huph.edu.vn 

LƯU Ý: Sinh viên gửi mail vui lòng ghi rõ các thông tin: Mã số sinh viên, họ và tên, lớp và thông tin phản hồi về các sai sót.