Lê Thị Thắm

  • Job
    Chuyên viên
  • Specialized
    Cử nhân tài chính
  • Experience
  • Email

Lê Thị Thắm

(Chuyên viên)

Thạc sỹ Tài chính

  • Kế toán ngân hàng, kho bạc

ltt@huph.edu.vn