Vũ Yến Nhi

  • Job
    Chuyên viên
  • Specialized
    Cử nhân tài chính
  • Experience
  • Email

 

Vũ Yến Nhi

(Chuyên viên)

Cử nhân Tài chính ngân hàng

  • Kế toán ngân hàng, kho bạc

vyn@huph.edu.vn