Phòng TCKT xin thông báo nhận thẻ ATM (đợt 1) và mở tài khoản ngân hàng BIDV đợt 2 như sau:

1. Nhận thẻ ATM (đợt 1)

a. Thời gian: Từ 13h30 đến 16h ngày 03/10/2019

b. Địa điểm: tại lớp học. 

c. Hình thức nhận thẻ:

   - Lớp trưởng ký và nhận thẻ ATM của lớp với ngân hàng BIDV 

   - Các bạn sinh viên liên hệ lớp trưởng để ký và nhận thẻ ATM.

   - Lớp trưởng nộp lại danh sách các bạn sinh viên đã ký nhận thẻ cho ngân hàng BIDV vào sáng ngày 08/10/2019. Sau khi có đầy đủ chữ ký nhận thẻ của sinh viên, ngân hàng BIDV sẽ kích hoạt thẻ để sinh viên sử dụng.

2. Mở tài khoản ngân hàng BIDV đợt 2.

- Phòng TCKT xin gửi danh sách các sinh viên chưa mở tài khoản ngân hàng BIDV hoặc đã có tài khoản ngân hàng BIDV nhưng chưa làm ủy quyền trích nợ học phí (theo danh sách đính kèm)

- Sinh viên vui lòng làm các thủ tục mở tài khoản ngân hàng BIDV hoặc làm ủy quyền trích nợ học phí theo thông báo tại:  http://tckt.huph.edu.vn/vi/node/28  và nộp lại cho lớp trưởng chậm nhất chiều ngày 03/10/2019 (thờ gian ngân hàng trả thẻ ATM). 

Lưu ý: Nhà trường chỉ phối hợp với ngân hàng BIDV chi nhánh Ba Đình mở tài khoản miễn phí cho sinh viên trong đợt 1 và đợt 2. Nếu sinh viên không làm thủ tục mở tài khoản trong 2 đợt này, sinh viên vui lòng liên hệ ngân hàng và chịu các khoản phí mở tài khoản (nếu có) và chịu trách nhiệm nếu nộp chậm học phí do không có tài khoản ngân hàng BIDV.

Mọi thắc mắc sinh viên vui lòng liên hệ Cô Kim Thành - P. TCKT (A206), ĐT: (024) 62662403, email: ntkt@huph.edu.vn

Trân trọng

Phòng TCKT

 

 

AttachmentSize
PDF icon DANH SACH SV CHUA MO TAI KHOAN BIDV.pdf286.71 KB