Phòng TCKT xin gửi Quyết định thu học phí NH 2019-2020 số 942/QĐ-ĐHYTCC ngày 31/07/2019 của Hiệu Trưởng Trường Đại học Y tế công cộng chi tiết theo file đính kèm

Trân trọng,

Phòng TCKT